Ko ngā hau ki ētahi wāhi, ko ngā kai ki Orariki

No matter which way the wind blows, you will always procure food at Orariki

Nau mai, tauti mai!

Ko te wehi ki te Atua, te tīmatatanga o te kupu
Whakamaua te rongopai, kia ū ki te whenua
Aroha nui ki te tangata

Ko Nuku Mania te maunga
Ko Te Waihora te hāpua
Ko Taumutu te kāinga
Ko Ngāi Te Ruahikihiki te hapū

Nau mai, tauti mai!

Welcome to Taumutu, the homelands of Ngāi Te Ruahikihiki and Te Taumutu Rūnanga. Come on in and learn a little about us, catch up with what we are doing and let us know how you want to be involved.

Your mountain Nuku Mania calls you,
Your lake Te Waihora beckons you,
Come home to Taumutu and
Be amongst your people of Ngāi Te Ruahikihiki.

Welcome!

Learn More About Us

Our Events

6
Feb 2020

Waitangi Day and Selwyn District Citizenship Ceremony

Ngāi Te Ruahikihiki welcomes new citizens to Taumutu, Waitangi Day 2020

16
Feb 2020

Wānanga Karanga – Karanga mō ngā mate

Wānanga to grow our Ngāi Te Ruahikihiki paepae wāhine. Ko te kaupapa mō tēnei wānanga – Karanga mō ngā mate.

22
Feb 2020

Wānanga Raupō

Wānanga Raupō – come learn about raupō, its kōrero, how we used it and how we harvest it.

23
Feb 2020

Wānanga Whakapapa – Ngā Kōrero o Neherā

Ngā Kōrero o Neherā, the stories of yesteryear, is a chance for Tā Tipene to share his experiences and his insights into Taumutu and the wealth of knowledge our kaumātua shared with him.

29
Mar 2020

Wānanga Karanga – Karanga me ōna tikanga

Wānanga to grow our Ngāi Te Ruahikihiki paepae wāhine. Ko te kaupapa mō tēnei wānanga – Karanga me ōna tikanga.

10
May 2020

Wānanga Karanga – Karanga Mō Ngā Hui Ora

Wānanga to grow our Ngāi Te Ruahikihiki paepae wāhine. Ko te kaupapa mō tēnei wānanga – Karanga Mō Ngā Hui Ora

bar

Our Social Feed