Ngāi Tahu Roadshows | Te Taukaea Takata

Please refer to the dates of the roadshows in the image provided. The Ngāi Tahu Roadshows are important opportunities for us to connect kanohi ki te kanohi with whānau who […]

RSVP